Thứ năm, 01/06/2023
Translate
Tìm kiếm
Giới thiệu chung VEIA
English
Tin tức và sự kiện
Doanh nghiệp hội viên VEIA
Xúc tiến thương mại
Dịch vụ trực tuyến B2B
Thế giới công nghệ
Xã hội điện tử-thông tin
Văn bản pháp quy
Hội viên Hiệp hội điện tử
English News and Events
Đại hội VEIA IV
Tạp chí Điện tử Vietnet24h, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Thông tin thời tiết

  Cập nhật: 14/06/2011
Quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

Quy định mới về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục Đại học (kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT), vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 13/07/2011. Quy định này ghi rõ, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong các nhiệm vụ chính của trường đại học.


Theo đó, các trường Đại học sẽ thực hiện 10 nội dung hoạt động KH&CN gồm: Xây dựng định hướng phát triển KH&CN cho từng giai đoạn và kế hoạch KH&CN 5 năm, hằng năm; Đề xuất, tham gia tuyển chọn, triển khai thực hiện và tổ chức quản lý nhiệm vụ KH&CN các cấp, các lĩnh vực nghiên cứu; Hỗ trợ xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, thương mại và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành; Ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng các vườn ươm công nghệ, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN, gắn phát triển công nghệ với tạo sản phẩm mới có khả năng thương mại cao; thực hiện dịch vụ KH&CN; Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển, dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, các phòng thí nghiệm trọng điểm, liên ngành và chuyên ngành; Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; Tiến hành các hoạt động hợp tác trong và ngoài nước về KH&CN; Xây dựng hệ thống thông tin về hoạt động KH&CN của nhà trường; Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hộ lao động, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm và triển khai các hoạt động KH&CN khác.

Bên cạnh đó, các trường phải tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện cho giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học tham gia, chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN các cấp và các hoạt động KH&CN của trường. Triển khai nhiệm vụ gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hoạt động KH&CN của trường...

Cũng theo quy định này, trường đại học xây dựng định hướng phát triển KH&CN dài hạn 10 - 20 năm; xây dựng kế hoạch KH&CN 5 năm và hằng năm trên cơ sở chiến lược phát triển trường. Các trường đại học có thể thành lập phòng KH&CN thực hiện nhiệm vụ chuyên trách quản lý hoạt động KH&CN.

Theo www.tapchicongnghiep.vn

  Trang trước    | Về đầu trang
Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Hội Tin học Việt Nam
VAA
Hội tin học Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Hanel
Công ty CP Minh Việt
Trung tam TKNL Hanoi (ECC Hanoi)
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phátwww.veia.org.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846
Email: hiephoidientu@veia.org.vn, Website: www.veia.org.vn

.Designed by Intecom ( Minh Việt JSC and HanelCom )