Thứ năm, 01/06/2023
Translate
Tìm kiếm
Giới thiệu chung VEIA
English
Tin tức và sự kiện
Doanh nghiệp hội viên VEIA
Xúc tiến thương mại
Dịch vụ trực tuyến B2B
Thế giới công nghệ
Xã hội điện tử-thông tin
Văn bản pháp quy
Hội viên Hiệp hội điện tử
English News and Events
Đại hội VEIA IV
Tạp chí Điện tử Vietnet24h, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Thông tin thời tiết

  Cập nhật: 03/10/2011
Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là gì?

Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP - Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement) tính đến thời điểm tháng 12/2010 đã trải qua 6 vòng đàm phán với 9 thành viên: Hoa Kỳ, Úc, Niu Di-lân, Singapore, Malaysia, Brunei, Pêru, Chilê, và Việt Nam. Theo dự kiến, Hiệp định này sẽ là một Hiệp định mở để có thể tiếp tục kết nạp thêm các thành viên trong tương lai.

1. Tóm tắt quá trình đàm phán Hiệp định TPP
- Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP) tính đến thời điểm này (tháng 12/2010) đã trải qua 6 vòng đàm phán với 9 thành viên: Hoa Kỳ, Úc, Niu Di-lân, Singapore, Malaysia, Brunei, Pêru, Chilê, và Việt Nam. Theo dự kiến, Hiệp định này sẽ là một Hiệp định mở để có thể tiếp tục kết nạp thêm các thành viên trong tương lai. 
- TPP sẽ là một Hiệp định có mục tiêu và chất lượng cao, hướng tới tự do hoá 100% số dòng thuế vì: (i) FTA đã có của các nước TPP (trừ Việt Nam) đều có mức độ tự do hoá bằng hoặc xấp xỉ 100% số dòng thuế; (ii) Trong đàm phán TPP, nhiều nước đã đưa ra bản chào ở mức độ rất cao là 100% số dòng thuế thực hiện xoá bỏ thuế quan, trong đó 90-95% số dòng thuế thực hiện xoá bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực thực hiện.
- Việt Nam đã ký FTA với hầu hết các nước thành viên TPP, chỉ trừ có Hoa Kỳ, Pêru (Chilê đang đàm phán FTA song phương với Việt Nam).

2. Bản yêu cầu của Hoa Kỳ
Bộ Tài chính gửi kèm theo bản yêu cầu của Hoa Kỳ về  lộ trình cắt giảm và xoá bỏ thuế quan đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam. Theo đó, Hoa Kỳ yêu cầu Việt Nam phải thực hiện xoá bỏ thuế ngay đối với 79,68% số dòng thuế, 2,15% số dòng thuế xoá bỏ thuế trong vòng 5 năm, 2,57% số dòng thuế xoá bỏ thuế trong vòng 10 năm, đối với 15,60% số dòng thuế còn lại Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu trong thời gian tới.

3. Đề nghị
Để chuẩn bị xây dựng phương án đàm phán của Việt Nam, Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn/Tổng Công ty/Hiệp hội và doanh nghiệp căn cứ vào tài liệu kèm theo, năng lực sản xuất của mình, mức cam kết đã có với các đối tác khác (ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, Niu Dilân)....và yêu cầu của Hoa Kỳ để đề xuất khả năng tối đa về xoá bỏ thuế quan (lộ trình ngắn nhất) theo các danh mục sau:
• Danh mục xoá bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có hiệu lực thực hiện (ký hiệu là A): Dự kiến là 2013/2014. 
• Danh mục xoá bỏ thuế quan trong vòng 3 năm (ký hiệu là B3): dự kiến là 2016/2017.
• Danh mục xoá bỏ thuế quan trong vòng 5 năm (ký hiệu là B5): dự kiến là 2018/2019.
• Danh mục xoá bỏ thuế quan trong vòng 7 năm (ký hiệu là B7): dự kiến là 2020/2021.
• Danh mục xoá bỏ thuế quan trong vòng 10 năm (ký hiệu là B10): dự kiến là 2023/2024.

4. Giải thích tài liệu tham khảo
Bộ Tài chính xin cung cấp tài liệu danh mục hàng hoá và các thông tin liên quan làm cơ sở để các Tập đoàn/Tổng Công ty/Hiệp hội và doanh nghiệp tham khảo. Gồm các thông tin:

TT
Ký hiệu
Chú giải
1
Mã HS
Ký hiệu mã số hàng hoá trong Biểu thuế MFN
2
Mô tả hàng hoá
Nội dung hàng hoá chi tiết theo mã HS
3
Thuế suất MFN
Là mức thuế suất MFN tại thời điểm 1/1/2010. Đây sẽ là mức thuế suất cơ sở để bắt đầu thực hiện cắt giảm
4
Thuế suất cam kết
Là mức thuế suất cam kết cuối cùng (và năm thực hiện) của Việt Nam trong WTO và các FTA đã ký kết:
+ WTO: cam kết WTO
+ AC: ASEAN-Trung Quốc
+ AK: ASEAN-Hàn Quốc
+ EPA: Việt Nam-Nhật Bản
+ ANZ: ASEAN-Úc-Niu Dilân
Ví dụ: 0%-2015 tức là thuế suất sẽ bằng 0% vào năm 2015 khi nhập khẩu từ đối tác đó.
5
Hoa Kỳ yêu cầu
A: xoá bỏ thuế quan ngay khi HĐ có hiệu lực thực hiện
B: xoá bỏ thuế quan trong vòng 5 năm
C: xoá bỏ thuế quan trong vòng 10 năm
U: sẽ đưa ra yêu cầu vào thời điểm sau này
6
NK US
Số liệu nhập khẩu từ Hoa Kỳ năm 2009 (triệu USD)
 
7
NK Trung Quốc
Số liệu nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2009 (triệu USD)
 
8
NK Hàn Quốc
Số liệu nhập khẩu từ Hàn Quốc năm 2009 (triệu USD)
 
9
NK Nhật Bản
Số liệu nhập khẩu từ Nhật Bản năm 2009 (triệu USD)
 
10
NK Úc-Niu Dilân
Số liệu nhập khẩu từ Úc và Niu Dilân năm 2009 (triệu USD)
 
11
NK TG
Số liệu nhập khẩu thế giới năm 2009 (triệu USD)
 

Danh mục:
 TPP-danhmuc_dientu.pdf
 Dampham_TPP_lacanthiet.doc
  Trang trước    | Về đầu trang
Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Hội Tin học Việt Nam
VAA
Hội tin học Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Hanel
Công ty CP Minh Việt
Trung tam TKNL Hanoi (ECC Hanoi)
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phátwww.veia.org.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846
Email: hiephoidientu@veia.org.vn, Website: www.veia.org.vn

.Designed by Intecom ( Minh Việt JSC and HanelCom )