Thứ sáu, 22/09/2023
Translate
Tìm kiếm
Giới thiệu chung VEIA
English
Tin tức và sự kiện
Doanh nghiệp hội viên VEIA
Xúc tiến thương mại
Dịch vụ trực tuyến B2B
Thế giới công nghệ
Xã hội điện tử-thông tin
Văn bản pháp quy
Hội viên Hiệp hội điện tử
English News and Events
Đại hội VEIA IV
Tạp chí Điện tử Vietnet24h, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Thông tin thời tiết

  Cập nhật: 05/09/2013
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO CỦA HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM VỀ CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH TIÊU CHÍ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN CHẤP HÀNH VÀ CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT

I. Cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV :

Để Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV được tinh gọn, để tập trung điều hành các hoạt động của Hiệp hội có hiệu quả hơn, Ban Tổ chức dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành    17, số lượng Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành là 7, số lượng Ủy viên  Ban Kiểm tra là 3.

 

II. Tiêu chí đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội :

Theo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1052/QĐ-BNV ngày 13/9/2010) các tiêu chí đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội như sau :

 

  1. Ủy viên Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra: Là người đại diện có thẩm quyền của các doanh nghiệp hội viên chính thức của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, có điều kiện về thời gian, sức khỏe và nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hiệp hội.

 

  1. Chủ tịch Hiệp hội: Là một Ủy viên Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành bầu ra. Chủ tịch Hiệp hội phải là người có uy tín trong ngành hàng, là lãnh đạo đương nhiệm của một trong những doanh nghiệp lớn, tiêu biểu của ngành hàng và có quan hệ rộng rãi với các cơ quan quản lý Nhà nước, các Hiệp hội ngành hàng trong nước và quốc tế, có điều kiện về thời gian, sức khỏe và năng lực điều hành các hoạt động của Hiệp hội.

 

  1. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội: Do Ban Chấp hành bầu ra từ các Ủy viên Ban Chấp hành. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội cũng phải là những người đứng đầu các doanh nghiệp chủ chốt của ngành hàng, giúp Chủ tịch lãnh đạo từng mặt công tác của Hiệp hội. Một trong các Phó Chủ tịch có thể được Chủ tịch uỷ nhiệm thay thế Chủ tịch trong trường hợp Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt.

 

  1. Tổng Thư ký : Do Ban Chấp hành bầu ra từ các Ủy viên Ban Chấp hành. Tổng Thư ký phải là người có năng lực, trình độ quản lý, có kinh nghiệm tổ chức và điều hành các hoạt động của Hiệp hội, có quan hệ rộng rãi với các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trong ngành hàng, có khả năng giao dịch quốc tế, có điều kiện về sức khỏe và thời gian để thực hiện chức trách.

 

  1. Trưởng Ban Kiểm tra: Do Ban Chấp hành bầu ra từ một trong các Ủy viên Ban Chấp hành, là người chí công vô tư, nhiệt tình với công tác Hiệp hội, có điều kiện về sức khỏe và thời gian.

 

III. Phương thức thực hiện:     

Để đổi mới cách làm và chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội toàn thể lần thứ IV,  Ban Tổ chức Đại hội đề xuất phương thức thực hiện việc đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội như sau :

  1. Các doanh nghiệp hội viên xem xét, nghiên cứu cơ cấu tổ chức của Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, các tiêu chí đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội đã nêu trên để lựa chọn những người hội đủ các tiêu chí đề cử hoặc ứng cử vào Ban Chấp hành.
  2. Trên cơ sở kết quả hoạt động của nhiệm kỳ III (2009-2013), yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ IV, đồng thời  kết hợp với các tiêu chí đã nêu trên, ngày 13/9/2013  Thường vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ III sẽ giới thiệu Danh sách đề cử vào Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ IV. Danh sách này sẽ được đưa lên chuyên mục Đại hội toàn thể lần thứ IV website www.veia.org.vn của Hiệp hội để các doanh nghiệp hội viên tham khảo và đề xuất bổ sung, sửa đổi.
  3. Ban tổ chức đề nghị các doanh nghiệp gửi các ý kiến bổ sung, sửa đổi danh sách đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV về Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam số 11B Phố Phan Huy Chú Hà Nội hoặc qua email hiephoidientu@gmail.com đến hết  ngày 19/9/2013. Các ý kiến bổ sung, sửa đổi danh sách này sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Hiệp hội đến hết ngày 19/9/2013.
  4. Ban tổ chức sẽ chuyển Danh sách đề cử, ứng cử cuối cùng được cập nhật đến hết ngày 19/9/2013 đến Đoàn Chủ tịch Đại hội để công bố và đề nghị Đại hội thông qua, làm cơ sở cho việc bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV.
  Trang trước    | Về đầu trang
Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Hội Tin học Việt Nam
VAA
Hội tin học Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Hanel
Công ty CP Minh Việt
Trung tam TKNL Hanoi (ECC Hanoi)
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phátwww.veia.org.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846
Email: hiephoidientu@veia.org.vn, Website: www.veia.org.vn

.Designed by Intecom ( Minh Việt JSC and HanelCom )