Thứ tư, 04/10/2023
Translate
Tìm kiếm
Giới thiệu chung VEIA
English
Tin tức và sự kiện
Doanh nghiệp hội viên VEIA
Xúc tiến thương mại
Dịch vụ trực tuyến B2B
Thế giới công nghệ
Xã hội điện tử-thông tin
Văn bản pháp quy
Hội viên Hiệp hội điện tử
English News and Events
Đại hội VEIA IV
Tạp chí Điện tử Vietnet24h, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Thông tin thời tiết

GIỚI THIỆU TÓM TẮT

VỀ HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (VEIA)

 

CHỨC NĂNG

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp phạm vi toàn quốc của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông ở Việt Nam. Hiệp hội là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập ngày 02/6/2000 theo Quyết định số 38/2000/QĐ-BTCCBCP của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam tập hợp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông trong một tổ chức vững mạnh và đoàn kết để phát triển nền công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. Hiệp hội đại diện cho toàn ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. Hiệp hội đại diện cho toàn ngành công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông trước Chính phủ và các tổ chức nước ngoài, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và thúc đẩy hợp tác với các nhà sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước. Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ của mình thông qua các hoạt động rộng rãi trong ngành hàng.

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong ngành hàng nêu trên đều có thể gia nhập Hiệp hội nếu tán thành tôn chỉ, mục đích và Điều lệ Hiệp hội, không phân biệt quốc tịch. Hiệp hội hiện có 115 hội viên trong đó có 104  hội viên chính thức và 11 hội viên liên kết, gồm các nhà sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các lĩnh vực điện tử dân dụng, điện tử công nghiệp, linh kiện điện tử, các sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông. Hội viên liên kết là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ lệ trên 51%.

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với nhiều Hội, Hiệp hội cùng ngành hàng trong khu vực và trên thế giới và là thành viên chính thức của các tổ chức xã hội nghề nghiệp quốc tế như Diễn đàn Điện tử các nước ASEAN (2003), Diễn đàn Điện tử Châu Á (2004) và Điễn đàn Điện tử Thế giới (2009).

 

NHIỆM VỤ

§  Khuyến khích và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên.

§  Tổ chức tư vấn và dịch vụ về chính sách và công nghệ cho các doanh nghiệp hội viên.

§  Đại diện cho ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về ngành hàng. Thiết lập mối quan hệ với các Hiệp hội cùng ngành hàng của khu vực và thế giới.

§  Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp hội viên cũng như với các Hội, Hiệp hội ngành hàng khác trong cả nước.

§  Sản xuất và kiến nghị với các cơ quan Nhà nước về chủ trương, chính sách liên quan đến công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông.

 

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

 

1.     Quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước

Thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan tới ngành hàng trong khuôn khổ thông tin và hợp tác vì lợi ích của ngành, như tư vấn, phản biện cho các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng các chính sách có định hướng đối với ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, cập nhật các quan điểm của ngành hàng cho các cơ quan quản lý Nhà nước và thông báo kịp thời cho các doanh nghiệp hội viên về những chủ trương chính sách của Chính phủ.

2.     Thu nhận và phân tích thông tin

Thu nhận, đánh giá và phân tích thông tin về ngành nghề, xuất bản và phân phối các ấn phẩm và tài liệu tham khảo về thị trường, công nghệ, phương hướng phát triển của ngành điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông trên thế giới và Việt Nam, chủ trì các hội thảo, triển lãm và cung cấp các dịch vụ đào tạo nguồn nhân lực.

3.     Trợ giúp phát triển công nghệ

Trợ giúp các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông, ủng hộ và khuyến khích những sản phẩm mới ứng dụng công nghệ cao.

4.     Đẩy mạnh tiêu chuẩn hóa

Trợ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc xây dựng tiêu chuẩn các sản phẩm sản xuất trong nước theo các tiêu chuẩn quốc tế. Xác nhận các chứng chỉ chất lượng và Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (CO).

5.     Xúc tiến hợp tác quốc tế

Đẩy mạnh quan hệ với các Hiệp hội cùng ngành trong hu vực và trên thế giới thông qua việc tổ chức tham gia các hội nghị quốc tế và những sự kiện có liên quan. Phối hợp với các tổ chức nước ngoài trong các hoạt động trao đổi thông tin, cung cấp trợ giúp kỹ thuật và trao đổi các đoàn tham quan học hỏi về công nghệ và thương mại.

6.     Xúc tiến thương mại

Tổ chức các đoàn tham quan, nghiên cứu thị trường trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư, khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm điện tử, công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam và mở rộng xuất khẩu.

7.     Tăng cường hợp tác tương trợ giữa các hội viên

Tạo điều kiện cho các hội viên gặp gỡ, thảo luận và trao đổi ý kiến trên quan điểm vì lợi ích chung, chia sẻ các thông tin có liên quan với hội viên và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các hội viên trong bầu không khí tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

 

TỔ CHỨC

  • Đại hội toàn thể

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội là Đại hội toàn thể, nơi tập hợp tất cả các hội viên để thảo luận và quyết định các chính sách và biện pháp quan trọng liên quan đến hoạt động của Hiệp hội. Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Ban kiểm tra. Đại hội toàn thể 5 năm họp một lần.

 

  • Ban Chấp hành

Ban Chấp hành được Đại hội toàn thể bầu ra với nhiệm kỳ 5 năm. Ban chấp hành bầu ra Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hiệp hội. Ban Chấp hành điều hành các hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội toàn thể.

 

  • Các Ban chuyên môn

Các Ban chuyên môn được thành lập trực thuộc Ban Chấp hành để giúp Hiệp hội thực hiện các nhiệm vụ đối nội và đối ngoại trong các lĩnh vực liên quan tới ngành nghề. Công việc của Ban chuyên môn là tư vấn và đề xuất những vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn theo yêu cầu của Ban Chấp hành và có nhiệm vụ phác thảo và lập kế hoạch cho các hoạt động của Hiệp hội cũng như thực hiện các kế hoạch đó.

 

  • Văn phòng Hiệp hội

Văn phòng Hiệp hội là cơ quan thường trực giúp Ban Chấp hành trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội.

Hiệp hội có Văn phòng tại trụ sở chính ở Hà Nội và Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV

Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam 

Ban thư ký:

-          Tổng thư ký: Ông Nguyễn Phước Hải

-          Phó Tổng thư ký: Ông Trần Quang Hùng

 

LIÊN HỆ 

Trụ sở chính 

Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại         : (84-4) 933 2845

Fax                   : (84-4) 933 2846

E-mail               : hiephoidientu@gmail.com       

Website            : http://www.veia.org.vn 

Văn phòng Đại diện Miền Nam

197 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận I, TP. HCM

Điện thoại         : (84-8) 39252327

Fax                   : (84-8) 39252328

Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam
Hội Tin học Việt Nam
VAA
Hội tin học Thành Phố Hồ Chí Minh
Công ty TNHH MTV Hanel
Công ty CP Minh Việt
Trung tam TKNL Hanoi (ECC Hanoi)
Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng An Phátwww.veia.org.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà MIPEC TOWER 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: (84-4) 39332845 Fax: (84-4) 39332846
Email: hiephoidientu@veia.org.vn, Website: www.veia.org.vn

.Designed by Intecom ( Minh Việt JSC and HanelCom )